Letní tábory
a kurzy s angličtinou

SUMMER TIME

Osmidenní dobrodružný tábor, koncipovaný jako kombinace pestrého programu a efektivní anglické konverzace. Rodilí mluvčí jsou součástí veškerého táborového dění, což zaručuje neustálý kontakt s angličtinou. Každý ročník SUMMER TIME ADVENTURE CAMP provází originální dobrodružný námět a zážitky z ADVENTURES nám tak dovolují vykročit za hranice všedního dne. Letní tábor SUMMER TIME je vhodný pro děti, které hledají sportovní a pohybové aktivity, atraktivní prázdninové prostředí, a zároveň si chtějí poutavou formou zdokonalit angličtinu.

www.detskytabor.cz

EUROCAMP

Desetidenní letní tábor zaměřený na prohloubení komunikačních dovedností a multikulturní výchovu. Zvláštností je spojení běžného programu s anglickou konverzací. Mezi české děti jsou zařazeny děti cizinců, dorozumívacím jazykem je angličtina i čeština. Každý oddíl má dva vedoucí, prvním je rodilý mluvčí anglického jazyka a druhý Čech. Děti se učí anglicky, aniž si to bezprostředně uvědomují. Ústředním pojítkem tábora je celotáborová hra, která má letos název TEN DAYS IN AUSTRALIA. EUROCAMP je mezinárodní tábor založený na angličtině.

www.anglickytabor.cz

ENGLISH 4 YOU

Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka pod výhradním vedením rodilých mluvčích. Účastníci každý den absolvují lekce zaměřené na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost a nenucené užívání jazyka. Mezi výukou děti aktivně relaxují sportováním a hraním her. S rodilými mluvčími jsou v celodenním kontaktu. Zpestření přináší i neobyčejný výlet za krásami jižních Čech. ENGLISH 4 YOU nabízí dětem jedinečnou příležitost efektivně prohloubit své jazykové schopnosti, aniž by musely cestovat do zahraničí.

www.englishcamp.cz

Letní tábory SUMMER TIME CAMPS

TÁBORY S RODILÝMI MLUVČÍMI PO CELÉ LÉTO

Naše anglické tábory jsou jedinečné. Za 26 let se nám podařilo vybudovat dětské tábory na profesionální úrovni v atraktivním prostředí jižních Čech. Specializujeme se na jazykové tábory s různou úrovní výuky angličtiny. Přitažlivý táborový program je podtržen účastí rodilých mluvčích a také dětí z cizích zemí. Děti od 6 do 17 let u nás najdou nejen zábavu, ale i poučení. Garantujeme vysokou kvalitu programů, plnění veškerých předpisů stanovených pro dětskou rekreaci a jistotu pojištěné cestovní kanceláře. Nabízíme letní tábory trojího typu v mnoha termínech, ze kterých si každý určitě vybere.

Kalendář táborů 2020

Přehled všech termínů a programů na léto 2020 včetně jejich umístění naleznete v kalendáři táborů 2020. Letos si můžete vybrat ze 17 různých termínů. Podrobnosti o programech a informace, jak se přihlásit, najdete na webových stránkách jednotlivých táborů, kurzů.

Organizátoři SUMMER TIME CAMPS

POŘÁDÁME JIŽ 27. ROČNÍK!

Práci s dětmi se věnujeme již od studentských let. V roce 1994 nám bylo uděleno živnostenské oprávnění k provozování dětských táborů. Na podzim roku 2000 vešel v platnost zákon č. 159/1999 Sb., který ukládá pořadatelům dětských táborů povinnost stát se cestovní kanceláří. Proto vznikla cestovní kancelář SYKA AGENCY a.s., která je zákonně pojištěna proti úpadku u ČPP, a.s., Vienna Insurance Group a specializuje se na každoroční pořádání dětských letních táborů a kurzů s angličtinou:

Již 26 let pořádáme letní tábor SUMMER TIME - detskytabor.cz, kde je pestrý táborový program spojen s výukou anglického jazyka a s dobrodružstvím. Zvýšený zájem rodičů o výuku angličtiny nás dále přivedl k tomu, že jsme před osmnácti lety výběr obohatili o intenzivní jazykový tábor ENGLISH 4 YOU - englishcamp.cz.

Stále rostoucí společenský tlak na kvalitní cizojazyčnou komunikaci vedl k dalšímu rozšiřování našich programů, a tak jsme se v rámci angličtiny otevřeli světu pořádáním mezinárodního tábora EUROCAMP - anglickytabor.cz, který představuje v určitém smyslu propojení obou našich předchozích akcí a letos se uskuteční již jeho 15. ročník.

Naše aktivity přispívají k naplnění cíle stanoveného EU, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat alespoň ve dvou dalších jazycích kromě mateřského. Věříme, že letní tábory SUMMER TIME CAMPS představují ideální prostředek, jímž lze jazykové vzdělávání doplnit v mimoškolních aktivitách dětí. O oblíbenosti našich programů svědčí nejen dlouholetá historie, naše aktivity rozvíjíme již od roku 1994, ale i množství kladných referencí .

Anglické tábory SUMMER TIME CAMPS

YOUR ENGLISH HOLIDAYS!

Naše anglické tábory se konají již tradičně ve dvou vlastních rekreačních střediscích v jižních Čechách nedaleko řeky Lužnice, zhruba uprostřed mezi městy Tábor a Bechyně. Střediska leží blízko sebe, v zalesněné kulturní krajině, v klidném prostředí bohatém na přírodní krásy i památné stavby.

Děti jsou ubytovány v dřevěných chatách, kuchyně i sociální zařízení jsou moderně vybavené. Areály nabízejí různorodé sportovní vyžití od fotbalu a volejbalu přes stolní tenis až po koupání a plavbu na pramicích.

Jazykový tábor ENGLISH 4 YOU se letos již podeváté uskuteční i v hotelovém prostředí, a to opět v apartmánech na MONÍNCI, kde se atraktivní zázemí snoubí s luxusním ubytováním, překrásnou přírodou a všestranným sportovním vyžitím.

Více o poloze středisek či rekreačního areálu napovědí tyto mapy: SUMMER TIME, EUROCAMP, MONÍNEC.

Protokoly o kontrolách našich táborů Krajskou hygienickou stanicí si můžete prohlédnout zde:

Rekreační středisko EUROCAMP

2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


Rekreační středisko SUMMER TIME

2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Naše letní tábory je možné uhradit také prostřednictvím benefitních programů: Benefity, Benefity Plus, Benefity Café, Gallery Beta a Cafeteria mojeBenefity.